IGLESIES FORT, Josep, «L’ empadronament moro a Catalunya als anys 1496 i 1515», Miscel·lània d’homenatge a Enric Moreu-Rey, II, Montserrat, Abadía de Montserrat, 1988, pp. 269-286.

Nº Registro: 49175

Año: 1496

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Cataluña. Autonomía. Idioma
  • Mudéjar