IBN IDARI AL-MARRAKUSI, Al-Bayan al-Mugrib fi Ijtisar Ajbar Muluk al-Andalus wa al-Magrib. Los Almohades. 2 vols, Tetuán, Editora Marroquí, 1953.

Nº Registro: 49151

Año: 1

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Almohades
  • Historia. Datas. Efemérides
  • Magreb