I PITARCH, A. José, Historia del País Valencià. Volum II. De la conquesta a la federació hispànica (V. BATLLORI, M.).

Nº Registro: 49100

Año: 1

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Valencia y su alfoz. Reino. Autonomía. Idioma