HUGUET DEL VILLAR, Emilio, «Un exemple de statistique geobotanique», Comptes Rendus Seances Mens. Soc. Sciences Nat. Maroc, Rabat, t. 11, n.º 3, 1945, pp. 14-16.

Nº Registro: 48323

Año: 1945

Descriptores:

  • Botánica. Farmacopea. Ecología. Árboles