FURS e Ordinations fetes per les gloriosos reys de Aragó als regnícols del regne de València. (Ed. Facsimilar), Valencia, 1977.

Nº Registro: 47978

Año: 1

Descriptores:

  • Sin clasificación específica