FURIÓ, Antoni, «De la societat islàmica a la feudal. La conquesta i la colotnizació de cullera», II Jornades d’Estudis de Cullera, 1995, Valencia, 1998, pp. 321 y ss.

Nº Registro: 47973

Año: 1995

Descriptores:

  • Sin clasificación específica