FRANCO SÁNCHEZ, Francisco, «La ciutat d’Elx en el segle xiii: imatges castellanes i descripcions àrabs», La Rella, n.º 10, 1994, pp. 95-115.

Nº Registro: 47931

Año: 1994

Descriptores:

  • Sin clasificación específica