FERRER ROMAGUERA, Manuel Vicent, «Estructura social i activitats dels mudèjars al Picassent del segle xv», Torrens, n.º 8, Torrent, 1994, pp. 9-22.

Nº Registro: 47752

Año: 1994

Descriptores:

  • Sin clasificación específica