FERRER I MALLOL, M.ª Teresa, Organització i defensa d’un territori fronterer. La governació d’Oriola en el segle xiv, Barcelona, C.S.I.C., 1989.

Nº Registro: 47745

Año: 1

Descriptores:

  • Sin clasificación específica