FERRER I MALLOL, M.ª Teresa, «L’emigració dels sarraïns residents a Catalunya, a Aragó i al País Valencià durant la baixa edat mitjana», L’expulsió dels moriscos. Conseqüencies en el mó...

Nº Registro: 47742

Año: 1

Descriptores:

  • Sin clasificación específica