FERRER I MALLOL, M.ª Teresa, «El comerç català a Andalusia al final del segle xv», Acta Historica et Archeologica Medievalia, n.º 18, 1997, pp. 301-334.

Nº Registro: 47738

Año: 1997

Descriptores:

  • Sin clasificación específica