FERRER I MALLOL, M.ª Teresa, Les aljames sarraïnes de la governació d’Oriola en el segle xiv, Barcelona, C. S. I. C.-Institució Milà i Fontanals, 1988.

Nº Registro: 47736

Año: 1

Descriptores:

  • Sin clasificación específica