FERRER I MALLOL, M.ª Teresa, Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo medieval, Barcelona, C.S.I.C.-Institució Milà i Fontanals (Anexo 40. Anuario de Estudios Medievales), 2000.

Nº Registro: 47734

Año: 1

Descriptores:

  • Sin clasificación específica