FERRER I MALLOL, M.ª Teresa, «Toponímia Medieval d’Oriola», Miscel·lània d’homenatge a Enric Moreu-Rey, II, Barcelona, Abadía de Montserrat, 1988, pp. 195-211.

Nº Registro: 47732

Año: 1988

Descriptores:

  • Sin clasificación específica