FERRER I MALLOL, M.ª Teresa, «Notes sobre la conquesta del regne de Murcia per Jaume II (1296-1304)», Homenatge a la memoria del prof. Dr. Emilio Sáez, Barcelona, C. S. I. C, 1989, pp. 27-44.

Nº Registro: 47731

Año: 1989

Descriptores:

  • Sin clasificación específica