FERRER I MALLOL, M.ª Teresa, «La redempció de captius a la corona catalano-aragonesa (segle xiv)», Anuario de Estudios Medievales, 15, 1985, pp. 237-297.

Nº Registro: 47725

Año: 1985

Descriptores:

  • Sin clasificación específica