FERRER I MALLOL, M.ª Teresa, «La carta de població dels sarraïns de la Vall d’Aiora (1328)», Sharq al-Andalus, n.º 3, Alicante, 1986, pp. 89-94.

Nº Registro: 47724

Año: 1986

Descriptores:

  • Sin clasificación específica