FERRER I MALLOL, M.ª Teresa, El sultanat de Granada i la Corona d’Aragó, 1410-1458. (Prólogo). (V. SALICRÚ I LLUCH, Roser).

Nº Registro: 47723

Año: 1

Descriptores:

  • Sin clasificación específica