FEBRER ROMAGUERA, Manuel Vicente, «La crisi del segle xiv a la conca de la Albufera i els avalots d’Alfafar de 1367», Afers, núms. 11-12, 1991, pp. 117-126.

Nº Registro: 47529

Año: 1991

Descriptores:

  • Sin clasificación específica