BIARNES I BIARNES, Carmel, Moros i moriscos a la Ribera de l’Ebre (710-1615), Barcelona, 1972, Edit. Rafael Dalmau, 62 pp. + 1 hoj. (Colecció Episodis de la Historia, 163).

Nº Registro: 45896

Año: 1972

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Aragón. Reino. Autonomía
  • Morisco. Moro. Renegado