ABADAL I VINYALS, Ramon d’, «El Renaixement monàstic a Catalunya després de l’expulsió dels sarraïns», Studia monastica, III-1, Montserrat, 1961, pp. 165-177.

Nº Registro: 42970

Año: 1961

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Catolicismo. Otros cristianismos. Inquisición. Órdenes Militares. Polémicas, Conversiones