COLÓN DOMÈNECH, Germà, «Les relaciones de lèxic aragonès medieval amb el lèxic català», Estudis. (Estudis de Filologia Catalana i Romànica, Valencia-Barcelona, 1997, pp. 175-183 (pp. 183, so...

Nº Registro: 42587

Año: 1997

Descriptores:

  • Sin clasificación específica