COLÓN DOMÈNECH, Germà, «Visió romàntica sobre alguns ‘mosarabismes’ del català», Estudis. (Estudis de Filologia Catalana i Romànica, Valencia-Barcelona, 1997, pp. 349-386.

Nº Registro: 42582

Año: 1997

Descriptores:

  • Sin clasificación específica