CANO I IVORRA, Maria Antònia, El Llibre del Mostassaf d’Elx. Edició crítica i estudi lingüístic, Alicante, Diputació Provincial d’Alacant (Institut de Cultura Joan Gil-Albert) i Ajuntamen d...

Nº Registro: 41953

Año: 1

Descriptores:

  • Sin clasificación específica