CALASSO, Giovanna, «Les sourires et les larmes. Observations en marge de quelques textes hagiographiques musulmans», Al-Qantara, XXI, 2, Madrid, 2000, pp. 445-456.

Nº Registro: 41901

Año: 2000

Descriptores:

  • Sin clasificación específica