CAMPS I MERCADAL, Francesc, «Recorts des temps des moros: Sa núvia d’Algendar», Revista de Menorca, 1919, pp. 221-222.

Nº Registro: 40749

Año: 1919

Descriptores:

  • Baleares. Islas. Reino
  • Andalus, andalusíes