EPALZA, Mikel de, L’islam i les seves adaptacions al segle xxi, Olot, Papers de fi de mil leni, Miquel Plana Editor, vol. 10, abril 1997.

Nº Registro: 38767

Año: 1997

Descriptores:

  • Sin clasificación específica