EPALZA, Mikel de, «Un logos cristià enfront de l’Islam: Eximenis escrivint sobre Mahoma», Miscel.lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura, v. I, Barcelona, Publicacions de l’Abadia d...

Nº Registro: 38764

Año: 1990

Descriptores:

  • Sin clasificación específica