EPALZA, Mikel de, «Ribats. Ràbites, ribates, morabits i almoràbits», L’Algadir dels Alfachs, n.º 1, Sant Carlos de la Ràpita, marzo 1997, pp. 10-13.

Nº Registro: 38742

Año: 1997

Descriptores:

  • Sin clasificación específica