EPALZA, Mikel de, «El català al Màgreb àrab. Els moriscos expulsats», Segon Congrés Internacional de la llengua catalana, vol. VIII, Valencia, Institut de Filologia Valenciana, 1989, pp. 385-388...

Nº Registro: 38668

Año: 1989

Descriptores:

  • Sin clasificación específica